مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای و هیات همراه از کارگاه اشتغال خانگی که توسط یکی از کارآموختگان مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهبندان صورت پذیرفت بازدید نمود.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای از کارگاه خود اشتغالی کارآموخته مرکز نهبندان بازدید نمود. در این بازدید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای با بیان این‌که وضعیت اشتغال مهارت‌آموختگان پس از دریافت گواهینامه مهارت و پس از طی یک فاصله زمانی یکساله در سه گروه شاغلین، کارجویان و غیرکارجویان، رهگیری و رصد می‌شود،‌ اظهار کرد: پس از این رهگیری، دوره‌های آموزشی که نرخ اشتغال کمی داشتند، با دوره‌های جدید جایگزین می‌شوند. خوش آیند با تأکید بر اهمیت فرآیند مشاوره، رهگیری و اشتغال در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این فرآیند سبب هدایت صحیح کارآموزان و اثربخشی آموزش‌های مهارتی در راستای ایجاد اشتغال می‌شود.

در پایان بازدید این کارآموخته ضمن تشکر از فعالیت های آموزش فنی و حرفه ای اظهار داشت پس از دریافت گواهینامه بر اساس راهنمایی هایی که از مربیان دریافت نمودم نسبت دریافت وام اقدام نمودم و در حال حاضر 3 نفر در این کارگاه مشغول به فعالیت هستند.