مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از روند اجرای طرح توانمند سازی روستائیان در بخش طبس مسینا بازدید و از نزدیک با مردم روستاهای این منطقه گفتگو کرد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ، حسین خوش آیند به همراه جمعی از مسولین محلی از روند اجرای طرح توانمند سازی روستائیان در روستای بخش اسدیه بازدید و از نزدیک با مردم این روستاها گفتگو کرد.

رییس شورای اسلامی روستای محمد آباد ضمن تشکر و قدردانی از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی  به جهت اجرای طرح توانمند سازی روستائیان در روستاهای  تاثیر مثبت آن در روند کسب و کار و ایجاد درآمد پایدار برای روستائیان این بخش خواستارگسترش و توسعه بیش از پیش آموزش های مهارتی در این بخش شد.

وی با اشاره به وجود مشاغلی همچون قالیبافی ، دامداری ، کشاورزی  و هنر های دستی در بخش طبس مسینا  گفت: با توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای شاهد پیشرفت منطقه و بهبود اوضاع این منطقه مرزی خواهیم بود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در جمع مهارت آموزان و اعضا شورای روستا ضمن تشکر و قدردانی به جهت تعامل و همدلی مردم و مسولین این منطقه با مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان  به تبیین طرح توانمند سازی روستائیان پرداخت.

خوش آیند از طرح توانمند سازی روستایئان به عنوان نسخه ای مناسب در جهت ایجاد بازار کسب و کار و تولید در روستاهای استان خبر داد و گفت : با اجرای این طرح شاهد افزایش تولید کشور و کمک به اقتصاد خانوار های روستایی خواهیم بود.

خوش آیند با اشاره به عملکرد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اسدیه گفت: در سال 94 برای روستاییان و مرز نشینان این منطقه بیش از 208 هزار نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای اجرا گردیده است که بر این اساس در سال 94 به میزان 800 نفر از روستاییان و عشایر این منطقه آموزشهای فنی و حرفه ای را فرا گرفته اند. خوش آیند با اشاره به برنامه ریزی سال 96 گفت در سالجاری نیز برنامه ریزی جهت اجرای 115 هزار نفر ساعت آموزش صورت گرفته که در سالجاری این آموزشها برگزار خواهد شد.   

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در خاتمه تصریح کرد: افزایش و تثبیت سرانه‌ آموزش روستایی و عشایری، افزایش ضریب نفوذ آموزش مهارتی در روستاها و مناطق عشایری، شناسایی مشاغل بومی و جدید روستایی، توسعه آموزش کارآفرینی روستایی، شناسایی صنایع کوچک روستایی، پیگیری استمرار نیازسنجی و تهیه تقویم آموزشی، توسعه آموزش بازارمحور (آموزش – تولید – بازاریابی و فروش)، پیگیری امور مرتبط با ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و نظارت میدانی بر آموزش‌‌های روستایی و عشایری از برنامه‌های آتی این اداره کل است.