تاکنون حکم کارگزینی 2430نفر از پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صادر و مقدمات تبدیل وضعیت 1158 نفر دیگر آنها فراهم شده است.

 

 به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،محمد امین سازگارنژاد معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بیان داشت:با توجه به آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 6440 نفر در خردادماه سال 1394 در آزمون سنجش علمی استخدام مربیان حق التدریس شرکت کردند.

 وی افزود: از تعداد افراد قبول شده فوق پس از انجام مراحل قانوني تاكنون براي تعداد 2430 نفر حكم كارگزيني صادر گرديده و برای تعداد 1158 نفر كه مقدمات تبديل وضعيت آنها فراهم شده است ، پس از تخصيص پست از طريق سازمان اداري و استخدامي كشور و ساير دستگاهها در استانها، اقدام لازم به عمل مي آيد.

 رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعلام کرد: سال گذشته 75 درصد مشکل استخدام مربیان حق التدریس این سازمان حل شد و 25 درصد آن به دلیل وجود برخی دستورالعمل های قانونی باقی مانده است که به دنبال برطرف کردن آنها هستیم.