با حضور مسولین آموزش و پرورش و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ویدیو کنفرانس راهكارهاي عملياتي نمودن تفاهم نامه منعقده فيمابين با حضور مسولان کشوری بررسی شد.   

 

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي خراسان جنوبی، اين ويدئو كنفرانس كه با حضور معاونين، مديران كل و كارشناسان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، راهكارهاي عملياتي نمودن تفاهم نامه منعقده فيمابين بررسي شد.

علي موسوي، معاون آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با اشاره به اينكه اين ويدئو كنفراس به منظور بررسي روند اجراي تفاهم نامه بين اين سازمان  وزارت آموزش و پرورش در شاخه كاردانش برگزار شده بر بازاريابي آموزش هاي مهارتي فني وحرفه اي است، تأكيد كردند.

معاون آموزش سازمان يكي از وظايف سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور بازاريابي آموزش است، که جلب نظر ذينفعان آموزش يكي از ابزارهاي برقراري ارتباط و تعامل بين ارائه دهنده خدمات و گيرنده خدمات آموزشي است .

معاون آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تأكيد كرد: هر چه ارتباط و تعامل بين ارائه دهنده خدمات و گيرنده خدمات آموزشي بيشتر باشد در فرآيند بازاريابي آموزش موفق هستيم. بازاريابي آموزش مهارتهاي فني وحرفه اي بايستي در دوسطح ادارات كل آموزش وفني وحرفه اي استانها و مراكز آموزش فني وحرفه اي صورت گيرد.

سيدعلي موسوي بيان داشت: براي بازاريابي آموزش، وظيفه ادارات كل آموزش فني و حرفه اي استانها  در اين حوزه در دو بخش؛ يكي اينكه در راستاي برنامه هاي ستاد سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور فعاليت كند و دو م اينكه استانها با توجه به خلاقيت و نوآوري خود يكسري اقداماتي را در اين حوزه انجام دهند.

علی موسوی معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: در ادامه استفاده از مراكز و كارگاه هاي آموزشي فني وحرفه اي توسط دانش آموزان كاردانش را فرصت خوبي براي اطلاع رساني فرآيند مهارت آموزي و ترويج فرهنگ كارآموزي در جامعه دانست.

مصطفي آذركيش مديركل دوره دوم متوسطه كاردانش آموزش و پرورش با تشكر از مسوولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور بيان داشت: با امضاي تفاهم نامه همكاري بين اين سازمان و وزارت آموزش و پرورش فرصت خوبي براي آموزش و پرورش در سراسر كشور فراهم كرد كه تعامل سازنده و اثربخشي با دستگاههاي مذكور در حوزه آموزش هاي فني وحرفه اي داشته باشيم.

وي با بيان اينكه يكي از برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش كيفيت بخشي به آموزش ها است افزود: در اين حوزه با دستگاههاي مختلف تفاهم نامه همكاري امضاء كرديم كه مهمترين آن سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور است.

آذركيش با اشاره بر اراده دولت در تقويت آموزشهاي مهارتي و تأكيدات مقام معظم رهبري در توسعه هنرستان ها و مراكز آموزش فني و حرفه اي بيان داشت: كاردانش آموزش مشاركتي است كه در فرآيند آموزش، دستگاههاي مختلفي حضور دارند كه سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور بستر اصلي اين آموزش محسوب مي شود.وي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور و وزارت آموزش و پرورش را بزرگترين دستگاه غيررسمي و رسمي در حوزه آموزش هاي مهارتي در كشور دانست .

معاون آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بيان داشت: براي اينكه در كشور در حوزه كاردانش موفق عمل كنيم بايستي يك سيستم كاري و اجرايي خوبي را طراحي نماييم.براي اينكار بايستي چند مدل های آموزشی كشور كه در حوزه مهارت آموزي موفق هستند و ارتباط خوبي بين آموزشهاي رسمي و غير رسمي  برقرار كرده اند را مطالعه نماييم و با الگو برداري از كشورهاي پيشرفته در حوزه مهارت آموزي ارتباط بين آموزشهاي رسمي و غيررسمي كشورمان را توسعه دهيم.