به گزارش روابط عمومی مرکز قاین امروز در راستای تببین و تشریح طرحهای مهارت آموزی درمحیط کسب و کار و همچنین طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی ، جلسه ای با حضور صاحبان تعاونیهای برجسته شهرستان ، اتاق اصناف و صاحبان شرکتهای مخلف فنی و خدماتی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای قاین برگزار شد . در این جلسه که با همکاری اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین مرکز قاین برگزار شد آقای عربنژاد رئیس اداره کار قاین به ارایه طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و مظلوم رئیس مرکز قاین نیز به تشریح طرح مهارت آموزی در محیط کسب و کار واقعی پرداختند .

 

حاضرین در جلسه نیز با اعلان نقطه نظرات خود به رفع ابهامات و مشکلات خود احتمال استقبال جوانان ازاین طرحها را بالا دانستند و بر همکاری و کمک به این طرح حقول مساعد دادند.

قابل ذکر است در طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی با دریافت بخشی از حقوق پایه قانون کار میتوانند در مدتی مشخص در واحد تولیدی و یا صنفی مشغول به کار و آموزش بصورت  همزمان شوند و در نهایت با دریافت گواهیامه مهارت در خود همان واحد یا سایر واحدهای صنعتی مشغول بکار گردند

در طرح مهارت آموزی در محیط کسب و کار (استاد شاگردی سابق )شرط مدرک تحصیلی وجود ندارد و تمامی اقشار جامعه می توانند درآن شرکت کنند . در این طرح بدون تبادل حقوق کاراموز مشغول به کار و آموز ش بصورت همزمان می گردد و برای واحد صنفی نیز معافیت از جریمه های تامین اجتماعی و بازرس کار میتواند مشوق خوبی برای فعالیت در این طرح  باشد .