به گزارش روابط عمومی مرکز نهبندان: کارگاه آموزشی پیشگیری و آشنایی با مضرات مواد مخدر و راههای پیشگیری ازآن در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهبندان با حضور 60 نفرازکارآموزان و مربیان برگزار گردید.

 

این کارگاه  اموزشی با حضور ستوان سوم نجفیان جانشین ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان و با هدف آشنایی کار اموزان مرکز با انواع مواد مخدر، اختلالات حاصله و عوارض سوء مصرف مواد مخدر، آشنایی با عوامل زمینه‌ساز مصرف مواد و روش‌های پیشگیری و کاهش آسیب سوء مصرف مواد مخدرو همچنین نحوه استفاده از فضای مجازی برگزار شد.