به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی وحرفه ای طبس : جلسه مشاوره گروهی شروع دوره آموزشی ویژه دانش آموزان معرفی شده از اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی شهرستان طبس در محل سالن همایش این مرکز برگزار گردید.

درابتدای این جلسه آقای حیدری کارشناس مشاوره مرکز ضمن خوش آمدگویی به شرکت کنندگان در جلسه ، مطالبی درخصوص معرفی سازمان آموزش فنی وحرفه ای ، معرفی حرفه های مرکز طبس و مزایای گواهینامه ها ، مشاوره شغلی ، آزمونهای رغبت شغلی مایرز بریگز وهالند، آئین نامه انضباطی مرکز ومشاوره الکترونیک ارائه نمود . درادامه آقای غلامی مسؤل آموزش مرکزنیز مطالبی در خصوص مسابقات المپیاد ملی مهارت عنوان نمود .

درپایان کارآموزان درمعیت مسؤل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی از کارگاههای آموزشی مرکزبازدید نموده واز روند آموزش وتجهیزات کارگاهها آشنا شدند.