به گزارش روابط عمومی مرکز ، در دومین روز از هفته عفاف و حجاب کارگاه آموزشی بستن شال و روسری با مربیگری اعظم ساذات موسوی برای تعداد 35 نفر از کارآموزان مرکز برگزار گردید.

 

در این کارگاه آموزشی 6 مدل بستن شال و روسری به کارآموزان آموزش داده شد .