رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید رویکرد کشور به سمت آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای پیش برود بیان کرد: به جای اینکه رویکرد کشور به سمت آموزش های فنی و حرفه که نیاز بازار و ایجاد اشتغال و تولید در کشور است پیش رود به سمت آموزش های کلاسیک و دانشگاهی پیش رفته که این آموزش ها هم از کیفیت لازم برخوردار نیستند.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مدیران ستادی و استانی  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد با بیان اینکه کشور با مشکلات پیچیده ای مواجه است گفت: متوازن نبودن ترکیب نیروی انسانی، متعادل نبودن بودجه کشور و نیز گسترده و غیر چابک بودن دولت از جمله مشکلات مهم کشور است که باید سیاست گذاری لازم برای حل این موضوع صورت گیرد.

وی افزود:ترکیب نیروی انسانی در کشور متوازن نیست، باید در قبال هر مهندس، 50 تا 60  تکنیسین وجود داشته باشد که امروز این موضوع بالعکس بوده به طوری که به طور  تقریبی به ازای هر 30 تا 40 مهندس تنها یک تکنیسین وجود دارد که این امر نشان از اشکال جدی در حوزه آموزشی و مهارت آموزی در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه باید رویکرد کشور به سمت مهارت آموزش و آموزش های فنی و حرفه ای پیش برود افزود: به جای اینکه رویکرد کشور به سمت آموزش های فنی و حرفه که نیاز بازار و ایجاد اشتغال و تولید در کشور است پیش رود به سمت آموزش های کلاسیک و دانشگاهی پیش رفته که این آموزش ها هم از کیفیت لازم برخوردار نیستند.

لاریجانی متعادل نبودن بودجه را از دیگر مشکلات پیچیده کشور دانست و گفت: 90 درصد بودجه جاری و 10 درصد عمرانی است که این موضوع موجب شده تا در کشور شاهد جهش عمده در بحث عمرانی کشورنباشیم.

وی ادامه داد: سهم 10 درصدی بودجه عمرانی از کل بودجه کشور در پارسال نیز بودجه واقعی نبوده و در قالب اوراق مشارکت واگذار شده است که به دلیل اینکه امسال توان بازپرداخت آن را نداشته امسال نیز برای پرداخت اوراق مشارکت سال گذشته دوباره اوراق مشارکت واگذار شده که نشان از این است که این بودجه وارد عرصه تولید نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید رئیس محترم جمهور این واقعیت ها را به مردم بگویند تصریح کرد: سنگینی بودجه جاری، کشور را با مشکل مواجه کرده است و باید این موضوع به صراحت با مردم در میان گذاشته شود تا مردم در این خصوص به کمک دولت کرده و درک درستی از شرایط و مشکل های کلان کشور داشته باشند.

وی با بیان اینکه دولت توان مالی برای افزایش بودجه فنی و حرفه ای را ندارد تاکید کرد: با توجه به اینکه سیاست کشور گسترش دولت نیست باید سیاست فنی و حرفه ای حرکت به سمت خصوصی سازی باشد تا بار دولت کم شده و منابع مالی در جهت حمایت از خصوصی سازی انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی آمادگی بسترسازی برای حرکت فنی و حرفه ای به سمت خصوصی را دارد.

دکتر لاریجانی سومین مشکل کشور را بزرگ بودن دولت عنوان کرد و گفت: سیاست کشور گسترش بخش های دولتی نیست و این در حالی است که با وجود گذشت چندین سال از ابلاغ رهبر معظم انقلاب مبنی بر کوچک و چابک سازی دولت چنین چیزی تا کنون دیده نمی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تا دولت کوچک نشود امکان افزایش بودجه عمرانی وجود ندارد.

وی  حمایت مجلس شورای اسلامی در سطح کلان کشور از آموزش های فنی و حرفه ای را مورد تاکید قرار دارد و گفت: مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد تا در تدوین قوانین حمایت های لازم صورت گیرد.

دکتر لاریجانی گفت: باید آموزش هایی که نیاز به تجهیزات و دستگاه های سنگین که بخش خصوصی توان تامین آن را ندارد توسط فنی و حرفه ای آموزش داده شده و آموزش سایر رشته ها به بخش خصوصی واگذار شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل برای پررنگ تر کردن نقش فنی و حرفه ای در آموزش کشور را دارد.

وی به روزرسانی آموزش های فنی و حرفه ای را مورد تاکید قرار داد و گفت: در برخی تکنولوژی ها نیاز به آموزش ها و ابزار جدید در کشور هستیم که باید فنی و حرفه ای به روز رسانی آموزش ها را مورد توجه جدی قرار داده که به دلیل اهمیت این موضوع امکان استفاده از صندوق توسعه ملی برای به روز رسانی تجهیزات آموزشی فنی و حرفه ای وجود دارد.

دکتر علی لاریجانی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه کشور باید مرکز سیاست گذار و متولی مهارت آموزی در کشور شود گفت: سازمان فنی و حرفه ای باید با تعامل با دانشگاه ها به عنوان مرکز سیاست گذاری و متولی امر از ظرفیت هیا دگر بخش ها استفاده کینم.

 وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باید مرکز اصلی فرارگیرد و باید مکانیزم هایی صورت گیرد که کار عملیاتی شود گفت: با توجه به شرایط کشور از نظر مهارت آموزی باید تغییر اصولی صورت گیرد.