به گزارش روابط عمومی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای ، روز چهارشنبه بیست و یکم تیرماه جاری محمد امین سازگارنژاد معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در گردهمایی مدیران کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها و روسای مراکز موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت به ایراد سخنرانی پرداخت.

 

بنا بر این گزارش ؛ محمد امین سازگارنژاد تغییر نوع نگاه و نگرش در جهان امروز را سرلوحه و هدف اصلی این گردهمایی دانست.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: ما می توانیم دو نگاه متفاوت داشته باشیم یکی اینکه از این فرصت به دست آمده نگاهی خلاقانه و نوآورانه داشته باشیم و یا می توانیم بدون هیچ انگیزه و هدفی ، یک نگاه عادی و معمولی را دنبال کنیم.

محمد امین سازگارنژاد با اشاره به این مهم که نیاز به آموزش در جهان امروز بی کران و بی کرانه است ، خاطرنشان کرد: امروز ما باید در خصوص آموزش و بالاخص آموزش مهارت ، یک نگاه جهانی داشته باشیم تا با وسعت دید و شرح صدر بتوانیم با ادبیات دنیای امروز در حوزه های آموزش سخن بگوییم.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ارتباط پویا ، هدفمند و خلاقانه توأم با نوآوری را رمز موفقیت برای مراکز آموزش بالخصوص مراکز آموزش علمی کاربردی مهارت دانست و بیان داشت: تلاقی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و موسسه مهارت پیوندی ایجاد نموده تا به بهترین نحو ممکن در جهان امروز بتوانند با استفاده از ظرفیت ها و امکانات بالقوه و پتانسیل های موجود در هر کدام ، صاحب سبک و سیاق و برندی ملی و جهانی شوند.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این گردهمایی تأکید کرد : به نظر من هنر هر کدام از ما این است که در کارمان خلاقیت ایجاد نماییم و من امیدوارم با کمک همدیگر و برنامه ریزی اصولی و نوآورانه ، مراکز علمی کاربردی مهارت را به مراکز نمونه با استانداردهای به روز جهانی تبدیل نماییم.

وی همچنین گفت: آموزش یک امر مستمر می باشد و بشر از زمانی که پا به عرصه گیتی نهاد و تا آخرین زمانی که در این دنیا هست ، نیازمند آموزش می باشد و ما باید آموزش های خودمان را با توجه به نیاز روز جامعه و دنیای امروزی برنامه ریزی و اجرا نماییم.

در خاتمه ایشان با آرزوی موفقیت روزافزون برای مجموعه بزرگ خانواده مهارتی ابراز امیدواری نمود : با هم افزایی و بروز خلاقیت های جدید در حوزه آموزش و تعهد اجتماعی بتوانیم کارنامه درخشانی در حوزه آموزش مهارت در عرصه ملی و بین المللی داشته باشیم.