وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه لازمه توسعه هر جامعه ای مهارت آموزی افراد است، گفت: دولت تدبیر و امید با آموزش های فنی و حرفه ای، زمینه توانبخشی شغلی و حرفه ای معلولان و افرادی که فرصتهای برابری اجتماعی ندارند، را فراهم کرده است.

"دکتر ربیعی" درحاشیه  این افتتاح ، باحضور در نمایشگاه توانمندی آموزشگاههای آزاد و مراکز آموزش فنی و حرفه ای که به مناسبت گرامیداشت هفته مهارت برپا بود؛ مهارت آموزی، توانمندسازی و ایجاد اشتغال را برای افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار  و نیز کمک خیرین  در این راه را مورد توجه قرار داد و گفت: رسالت اخلاقی و انسانی ایجاب می کند در قبال افرادی که فرصت برابری اجتماعی برای پیشرفت در جامعه را ندارند، مسوول بوده و از این افراد حمایت کرد.
وی از حضور خیرین در راه اندازی کارگاههای آموزشی این مرکز تقدیر و اضافه کرد: یکی از خصوصیات این دولت توجه و نگاه ویژه به جامعه خیرین است و تولیدات کارگاه توانمندی "رشمون "را قابل رقابت با تولیدات بازار ذکر کرد .
وی در ادامه بیان داشت:توانمندسازی افراد معلول از برنامه هایی است که در دستور کار قرار گرفته و سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف شده برای آموزش و حضور این قشر به چرخه کار و تولید، ورود پیدا کند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اذعان کرد: آموزشهای فنی و حرفه ای نیز متناسب با انواع معلولیتها در دولت مورد توجه قرار گرفته است و هر ایرانی بخواهد کار شایسته و کریمانه داشته باشد ؛ باید از مسیر مهارت آموزی حرکت