به گزارش روابط عمومی مرکز :در راستاي تحقق برنامه هاي اقتصاد مقاومتي دوره ی آموزشی عكاسي و چاپگر    ديجيتال سيار در شهر شوسف درحال برگزاري است.

در این دوره ي كه براي نخستين بار و با همكاري كميته امداد امام خميني شهر شوسف در حال برگزاريست ، 19 نفر از متقاضیان مهارت آموزی  حضور دارند . حرفه ی عكاسي و چاپگر ديجيتال سيار را به مدت 150 ساعت كه شامل 42 ساعت آموزش تئوري و 108 ساعت آموزش عملي  مي باشد، فرا ميگيرند. متقاضیان در پایان با شرکت در آزمون پایان دوره و قبولی موفق به دریافت گواهینامه الکترونیک مهارت خواهند شد.