ورزش، نشاط ، مهارت و تعالي سازماني

 

 باسلام و تحيت

بديهي است كه سلامت جامعه مرهون سلامت جسم و روح منابع انساني مي باشد و ورزش  در اين راستا  ثمرات  ارزشمندي را به همراه دارد. به ويژه در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور كه رسالت بزرگ توانمندسازي  نيروي انساني را عهده دار است، مشاركت پويا و چشمگير كاركنان در برنامه هاي ورزشي از اهميت والايي برخوردار است. يقيناً برگزاري مسابقات ورزشي بر پايه اخلاق و انسان مداري ، رويداد فرهنگي ارزنده اي در راستاي اثربخشي بيشتر برنامه ها و زمينه ساز تحقق اهداف عاليه سازمان آموزش هاي فني و حرفه اي كشور مي باشد.

ضمن تقدير از تمامي شركت كنندگان و دست اندركاران، اميد آن است كه برگزاري "سومين مسابقات ورزشي ويژه بانوان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور "  در فضاي رقابتي سالم و دوستانه ، زمينه ساز ارتقاي خيرجمعي و نشاط  در خانواده بزرگ اين سازمان باشد. 

برادر شما

محمد امين سازگارنژاد