به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای بشرویه ، جناب آقای مهندس شفیعی معاون فرماندار شهرستان به همراه هیئت همراه در آغازین روز از هفته دولت از مرکز آموزش فنی وحرفه ای بشرویه بازدید نمودند.

مهندس شفیعی در این دیدار با اشاره به نقش و اهمیت آموزشهای مهارتی در پرورش نیروی کار ماهر بعنوان یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی ، بر ضرورت متناسب سازی آموزشهای مهارتی در جهت تقاضای بازار کار تاکید کرد و پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه نمود وی در ادامه افزود: مساله اشتغال بعنوان اولویت و دغدغه اساسی کشور است و نقش انکارناپذیر آموزشهای فنی و حرفه ای در کاهش نرخ بیکاری و پرورش نیروی انسانی ماهر و کارآمد کاملا مشهود است. مهندس کمالی ریاست مرکز آموزش فنی حرفه ای ضمن ارائه گزارشي از اهم فعاليت ها و برنامه هاي این مرکز، یکی از رویکرد های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را آموزش های بازار محور خواند و خواستار تعامل هرچه بیشتر سایر دستگاه های اجرایی با این مجموعه برای برگزاری دوره های مهارت آموزی در شهرستان شد.وی در این نشست با تأکید بر توسعه کمی و کیفی آموزش های مهارتی تصریح کرد این مجموعه با تربیت افراد ماهر و دارای مهارت، اساسی‌ترین راه در مسیر اقتصاد مقاومتی و تحقق بهبود وضعیت معیشتی افراد جامعه ایفا می‌کند