به گزارش روابط عمومی مرکز فردوس: کارگاه آموزشی مقررات و الزامات ایمنی در ساختمان ها با مربیگری صلاحی کارشناس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فردوس در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان فردوس برگزار گردید .

 

صلاحی در این دوره آموزشی به بیان قوانین کارگر و کارفرما و نیز قوانین عملیاتی استاندارد که در ساختمان ها لازم الاجرا می باشد پرداخت .