به گزارش روابط عمومی مرکز قاین جلسه کانون آموزشگاههای آزاد شهرستان قاینات و زیرکوه در مرکز برادران قاین برگزار شد.

این جلسه که همیشه بصورت فصلی برگزار میگردد به بحث و بررسی در خصوص مسائل و مشکلات آموزشگاههای آزاد و راهکارهای رفع  آنها میپردازد . همچنین در این جلسه طبق رای گیری اعضای کانون خانم حسینی بعنوان رئیس جدید منصوب گردید .  27 آموزشگاه آزاد در رشته های  مختلف خیاطی ، آرایش و پیرایش و رایانه در سطح شهرستانهای قاینا ت و زیرکوه مشغول فعالیت هستند که طبق استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با دریافت شهریه های مصوب به ارائه آموزشهای مهارتی  میپردازند .