به گزارش روابط عمومی مرکز فردوس ، در روز شنبه مورخ 96/06/11 کارگاه آموزشی آسیب های فضای مجازی با حضور مرتضی زحمت کش کارشناس نیروی انتظامی ناجا و تعداد 42 نفر از کارآموزان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رادمرد برگزار گردید.

 

در این کارگاه مرتضی زحمت کش به شرح مواردی در خصوص تجزیه و تحلیل آسیب ها و تهدیدات متاثر از فضای مجازی ، لزوم و نحوه مدیریت استفاده از امکانات فضای مجازی ، شرح مصداقی آسیب های اخلاقی متاثر از ارتباطات نامتعارف در فضای مجازی ، پیامد های حضور کنترل نشده در فضای مجازی و ارائه توصیه هایی در جهت حضور و فعالیت سالم در فضای مجازی پرداخت .