به گزارش روابط عمومی مرکز : دوره ي آموزشی بچه گانه و دخترانه دوز در مركز اموزش فني و حرفه اي شهرستان نهبندان  در حال برگزاريست.

 

24 نفر از مهارت آموزان در اين دوره آموزشي، حرفه بچه گانه و دخترانه دوز را به مدت 246 ساعت که شامل  44 ساعت آموزش نظری و 202 ساعت آموزش عملی می باشد را فرا مي گيرند. متقاضیان در پایان با شرکت در آزمون پایان دوره و قبولی موفق به دریافت گواهینامه الکترونیک مهارت خواهند شد.