به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان بیرجند: آقای حاجی آبادی مدیر بازنشستگی کشوری استان به همراه مهندس حسین خوش آیند مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی و هیات همراه از روند مهارت آموزی بازنشستگان شهرستان ، همسران و فرزندان این عزیزان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان بیرجند بازدید بعمل آوردند.

 

زهرا شاهرخی رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان بیرجند ضمن تبریک هفته ولایت و امامت ،مهارت آموزي را بهترين مسير براي اشتغال، رشد و بهره وري، افزايش سرانه توليد ناخالص ملي عنوان کرد و ادامه داد: آموزش هاي مهارتي يك اولويت در تربيت نيروي انساني متخصص و راهكاري مؤثر در پاسخ به نيازهاي اشتغال و بازار كار است که رشد اقتصادي و اعتماد ملي را به دنبال دارد.

ایشان درادامه استقبال بازنشستگان ، همسران و فرزندانشان  جهت فراگیری حرف مختلف در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان را با ارزش بیان داشتند: که با بهره مندی از مربیان مجرب مرکز و امکانات و تجهیزات کارگاهی می توانند در جهت توانمندسازی و افزایش مهارت این قشر از جامعه، نقش ارزنده ایی را ایفا نماییم.