مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی به همراه رئیس مرکزطبس در تاریخ 22 شهریور ماه سالجاری از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد خیاطی طلایی طبس بازدید به عمل آوردند.

 

به گزارش روابط عمومی مرگز آموزش فنی وحرفه ای طبس : مهندس خوش آیند، مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان به همراه کامرانی فرد، رئیس محترم مرکزآموزش فنی وحرفه ای طبس وآقای خندان مسؤل محترم دفتر فنی اداره کل در روز چهارشنبه مورخ 96/06/22از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد طلایی به عنوان مربی خلاق در مهارتهای آموزشی رشته ی طراحی ودوخت بازدید به عمل آوردند که طی این بازدید ازسرکارخانم نجفیان تقدیر به عمل آمد.