به گزارش روابط عمومی مرکز نهبندان: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهبندان به همراه تنی چند از مسئولان شهرستان از کارگاه های پر خطر منطقه شهرک صنعتی بازدید نمود.

در این بازدید : معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری با توجه به سابقه حوادث تلخ گذشته در کارگاه های صنعتی شهرستان ، آموزش های مهارتی خصوصا ایمنی و حفاظت  فنی را در جهت کاهش این حوادث و افزایش ایمنی کارگران موثر دانست .
همچنین رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان با توجه به تعهدات مرکز در بخش آموزش در صنایع ، بر آمادگی مرکز برای اجرای دوره های مهارتی مورد نیاز واحد های فعال صنعتی و همچنین آموزش های حفاظت فنی ، بهداشت و ایمنی تاکید نمود.