به گزارش روابط عمومی مرکز قاین: محمدحسن مظلوم رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای قاین از کارگاههای آموزشی روستایی در بخش مرکزی در روستاهای اندریک و کره بازدید کردند. در راستای ایجاد عدالت آموزشی در سطح شهرستان و با توجه به پراکندگی جمعیتی بالای  قاینات، مرکز آموزش فنی و  حرفه ای قاین طی تفاهم نامه آموزشی با بخشدار مرکزی و همکاری خوب دهیاریهای روستاها مقرر شد در مرحله اول تفاهم نامه متقاضیان مهارت آموزی تعداد یازده روستا در فصل تابستان در کارگاههای آموزشی مهارتی شرکت کنند .  تا کنون دوره های آموزشی هفت روستا به پایان رسیده که شامل خیاطی و قالی بافی بوده و تعداد 4 روستای باقی مانده نیز در حال برگزاری می باشد . تعداد کاراموزانی که در این دوره ها شرکت کرده اند و دوره خود را به پایان رسانده اندو یا در کارگاهها حضور دارند  135    نفر می باشد . سالیانه در مراکز اموزش فنی و حرفه ای سطح شهرستان( شهری و روستایی ) بین 4 تا 5 هزار نفر شرکت میکنند که 85 درصد انها موفق به کسب گواهینامه مهارت میگردند .