به گزارش روابط عمومی مرکز : دوره ی آموزشی مشبک کار چوب  درروستای گوند در حال برگزاری است.

 

در این دوره که با حضور 19 نفر از متقاضیان در حال برگزاریست ، مهارت آموزان ، حرفه مشبک کار چوب  را به مدت 270ساعت که شامل 50 ساعت آموزش نظری، 190 ساعت آموزش عملی و 30ساعت پروژه می باشد و در طول دوره توانمندیهای بكارگيري چوب ،بكارگيري ابزار مشبك كاري ،انتقال طرح مشبك به چوب ،سوراخ كاري چوب، برش كاري چوب بر اساس طرح، بسته بندي ، برند سازي ، بازاريابي و فروش محصولات و... فرا خواهند گرفت و در پایان با شرکت در آزمون پایان دوره و قبولی موفق به دریافت گواهینامه الکترونیک مهارت خواهند شد.