با مشارکت ایمیدرو اولین مرکز آموزش فنی و حرفه ای تخصصی  ایمنی و بهداشت معادن در شهرستان طبس ایجاد می شود.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در نشست مشترک مسولین شرکت ایمیدرو، نظام مهندسی معدن کشور، مسولین اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان طرح توجیهی ایجاد مرکز تخصصی ایمنی و بهداشت معادن در استان خراسان جنوبی بررسی گردید.

در این دیدار خوش آیند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به پتانسیل های معدنی استان خراسان جنوبی و نقش آن در اشتغال گفت: امروزه اهمیت بخش معدن و معدن کاری در کشور بر کسی پوشیده نیست چرا که این بخش و صنایع جنبی آن می تواند بعنوان یکی از مهمترین مسیرهای رسیدن به توسعه پایدار کشور باشد که در این راستا توجه هم زمان به مسائل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی معادن لازم است. وی ادامه داد: ایمنی در معادن نیز یکی از مولفه هایی است که ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد معادن، مسائل انسانی و اجتماعی و حتی زیست محیطی دارد که می تواند در رسیدن به این توسعه پایدار اثرگذار باشد. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای با اشاره به اهمیت ایمنی در معادن گفت: دست یابی به ایمنی كامل در فعالیتهای مختلف صنعتی و معدنی و نیل به فرهنگ ایمنی رشد یافته ، مستلزم انجام اقدامات بنیادی در كلیه زمینه ها بوده كه یكی از مهمترین آنها ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء سطح آگاهی پرسنل در محیطهای كاری می باشد. خوش آیند در پایان با اشاره به پتانسیل های استان و شهرستان طبس در حوزه معدن و صنایع وابسته و عملکرد آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در زمینه ارائه آموزشها ایمنی و بهداشت گفت: نقش آموزش به عنوان محور پیشرفت و تحول در زمینه های مختلف در رابطه با كاهش حوادث دارای اهمیت فوق العاده می باشد لذا با توجه به نیاز شرق و مرکز کشور به وجود مرکز تخصصی آموزش ایمنی و بهداشت این آمادگی در شهرستان طبس وجود دارد که نسبت به ایجاد این آموزشگاه در شهرستان طبس اقدام شود. 

در ادامه حسن زاده مسول آموزش شرکت ایمیدرو با اشاره به برنامه های ایمیدرو برای آموزش و کاهش حوادث کاری در معادن گفت: برنامه ریزی و اجرای گسترده و مستمر برنامه های آموزشی پرسنل در كاهش حوادث تاثیر مضاعف دارد چون از یك طرف باعث ارتقاء سطح مهارتها و اعمال روشها و ضوابط ایمنی در انجام فعالیتها شده و از طرف دیگر باعث ارتقاء سطح مهارتها و اعمال روشها و ضوابط ایمنی در انجام فعالیتها شده و همچنین موجب تقویت روحیه واعتماد به نفس پرسنل می گردد. حسن زاده ایجاد مراکز تخصصی آموزش ایمنی و بهداشت در معادن را یکی از سیاست های ایمیدرو در حوزه توسعه معادن خواند و گفت : ایمیدرو آمادگی دارد با اختصاص اعتبار مورد نیاز نسبت به تجهیز این مرکز اقدام نماید.