گردهمایی روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان به منظور بررسی عملکرد 6 ماهه اول سالجاری و برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های 6 ماهه دوم و تحقق کامل تعهدات برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، حسین خوش آیند مدیر کل  آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از ارائه آموزش به میزان بیش از  دو میلیون  نفر-ساعت آموزش مهارتی در شش ماه گذشته در مراکز آموزش بخش دولتی این استان خبر داد. خوش آیند با اشاره به میزان آموزش در بخش های مختلف گفت از این میزان 839 هزار و 143 نفر ساعت در مراکز ثابت، 83143 نفر ساعت در محیط کار واقعی (استاد شاگردی)، 131 هزار و 866 نفر ساعت ویژه شاغلین صنایع و معادن، صنوف و اتحادیه ها، 404 هزار و 826 نفر ساعت در روستاها و بقیه در سایر بخش های آموزشی از جمله زندانها، پادگانها، مراکز جوار دانشگاه و ... برگزار گردیده است. 

 وی با اعلام این خبر اظهار کرد: این آموزش ها با هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر و افزایش کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی شاغل در بخش های مختلف براساس استانداردهای شغلی و نیاز بازار کار ارائه شد.

خوش آیند گفت: آموزش در مراکز ثابت بخش دولتی عموماً آموزشهای پایه فنی در بخشهای مختلف می باشند که در کارگاههای مجهز در 21 مرکز ثابت دولتی و 102 کارگاه توسط کادر مجرب با تجهیزات نوین و در قالب استانداردهای بین المللی بسترلازم رابرای رسیدن به اهداف سازمان وایجاد زمینه اشتغال فراهم نموده است ؛ اجرا می شود.