به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی: عصمت نخعی رییس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی گفت: جهت توانمند سازی و  ارتقای مهارت  40 نفر از مدیران و مربیان آموزشگاه های آزاد استان  دو دوره آموزشی تدوین پودمان و استاندارد آموزشی به مدت 30 ساعت  از تاریخ 6/8/96 لغایت 11/8/96 و 13/8/96 لغایت 18/8/96 با حضور استاد محترم آقای امین وداد در حال اجرا می باشد.

شایان ذکر است حسین خوش آیند مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از روند اجرای این دوره آموزشی بازدید نمود.