معاون وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رييس جديد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور خبر داد :در راستاي برنامه همكاري و مشاركت همكاران با عنوان: ما خانواده سازمان آموزش فني  وحرفه اي كشور حركت مي كنيم. 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، دكتر سليمان پاك سرشت معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي  و رييس جديد اين سازمان در نشست صميمانه دكتر علي ربيعي با همكاران ستادي اين سازمان بيان داشت: خدا را به خاطر حضور در اين فضاي گرم و صميمي شاكرم و اميدوارم كه از حمايت وزير محترم در تحقق برنامه ها همچون هميشه برخوردار باشيم.

دكتر سليمان پاك سرشت در ادامه بيان داشت: عملكرد مطلوب سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و حركت اين سازمان در مسير تعالي در طول مديريت جناب آقاي سازگار نژاد در خور تقدير مي باشد. وي همچنين اظهار داشت: قدردان فضاي دوستانه و صميمي حاكم  كه حاكي از همدلي سازماني است،
مي باشم.

 تكيه بر نيروهاي شايسته، كارشناس و دلسوز سازماني

رييس جديد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با اشاره به تأكيدات وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر تكيه بر نيروهاي شايسته، كارشناس و دلسوز، نقش منابع انساني اين سازمان را مهم و ارزشمند عنوان كرد.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بيان داشت: در راستاي جلب نظر همكاري اعضاي خانواده بزرگ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براي تحقق اهداف و برنامه هاي خطير و رفع موانع برنامه همفكري و مشاركت عمومي با عنوان ما خانواده سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور را در دستور كار خود داريم كه اولين اطلاعيه آن امروز از طريق سايت سازمان منتشر شد.

 توفيق در تحقق برنامه هاي خطير سازماني  فقط در فضاي همدلانه ميسر مي شود

دكتر پاك سرشت از همكاران سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور خواست تا براي ايجاد و توسعه عرصه گفتگو و مشاركت و حمايت تلاش نمايند. وي تأكيد كرد: توفيق در تحقق برنامه هاي خطير سازماني فقط در فضاي همدلانه ميسر مي شود .

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بيان داشت: با توجه به تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)  مهارت آموزي بايد در صدر دغدغه هاي مسؤولين باشد. وي در خاتمه ابراز اميدواري كرد تا در مسير رسالت بزرگ مهارت آموزي و توانمندسازي منابع انساني روسفيد و سربلند باشيم.