به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان بیرجند: به مناسبت هفته بازدید همگانی ،فرماندهان ارشدو مسئولان آموزش نیروهای نظامی و انتظامی استان و شهرستان از کارگاه های مهارتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان بیرجند بازدید بعمل اوردند.

 

دراین بازدید حسین دانش رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران شهرستان بیرجند ضمن ابراز امیدواری مبنی بر گسترش همکاری بین مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای با پادگان های نظامی و انتظامی شهرستان اظهار داشت: با توجه به پتانسیل‌های موجود در شهرستان و اهداف مشترک آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای بیرجند در این راستا گام‌های موثری برداشته شده وتوانمندسازی سربازان در دوره خدمت مقدس سربازی به منظور کسب شرایط اشتغال و کاهش نگرانی آنان برای ورود به بازار کار پس از اتمام خدمت، آموزش‌های فنی و حرفه ای برای آنان در مکان های نظامی و انتظامی توسط این مرکز ارائه می‌شود.

وی افزود: این مرکز آمادگی خودرا برای برگزاری دوره های مهارتی در حرف مختلف برای فرماندهان ،پرسنل، نیروهای کادر و سربازان وظیفه شهرستان اعلام می دارد.

در ادامه فرماندهان ارشد و مسئولان آموزش نظامی و انتظامی شهرستان ضمن تقدیر از اقدامات بعمل آمده تصریح کرد: در سال‌های اخیر مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان با مجموعه پادگان های شهرستان همکاری خوبی داشته است که ادامه روند اجرای آموزش های مهارتی به اشتغال سربازان وظیفه و جوان در شهرستان کمک خواهد کرد.