در جلسه کمیته راهبردی و هماهنگی آموزش های مهارتی خراسان جنوبی که به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی تشکیل گردید وی با تاکید بر نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در اشتغال بر توجه ویژه به این بخش تاکید کرد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی بی بی عصمت سرفرازی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی پیش از ظهر  امروز در جلسه کمیته راهبردی و هماهنگی آموزش های مهارتی خراسان جنوبی، اظهار کرد: یکی از دغدغه های موجود در جامعه این است که دانش و آگاهی کسب شده در مدارس و دانشگاه ها منجر به اشتغال واقعی نمی شود. وی ضمن اشاره به این که خراسان جنوبی دارای ظرفیت کار و نیروی انسانی است، تصریح کرد: بایستی از این ظرفیت به نحو احسن استفاده شود.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: با توجه به این که در سال تولید و اشتغال هستیم، باید در راه اشتغالزایی تلاش مضاعف داشته باشیم. سرفرازی ضمن اشاره به ضرورت توجه آموزش های فنی و حرفه ای در جامعه و نقش موثر آن در اشتغال افراد، گفت: نکته ای که باید همواره مورد توجه قرار گیرد آن است که بحث توجه به مهارت ها به صورت ویژه در دستورکار قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید ارزیابی کنیم که تاچه حد آموزش های ارائه شده در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان منجر به مهارت آموزی آموزش دیدگان و همچنین ایجاداشتغال در آنها شده است و بعد از آن به دنبال تثبیت اشتغال در جامعه باشیم.

سرفرازی با بیان اینکه دولت در سال جاری مبالغی تسهیلات برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته است، افزود: در طرح تکاپو اولویت‌های آموزشی استان احصاء شده و اگر بخواهیم ارائه آموزشهای مهارتی صورت گیرد باید در راستای این طرح باشد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان‎‌جنوبی با اشاره به اینکه سهم خراسان‌جنوبی از محل تسهیلاتی که دولت برای طرح‌های اشتغال در نظر گرفته ۱۵۱ میلیارد تومان است، گفت: همچنین در تسهیلاتی که از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود خراسان‌جنوبی به خوبی دیده شده که باید از این فرصت‌ها به نحو احسنت استفاده شود.
سرفرازی به تسهیلات مشاغل خانگی، تسهیلات قانون اشتغال پایدار در مناطق مرزی و روستایی اشاره کرد و ادامه داد: این تسهیلات به خوبی می‌تواند در استان مورد استفاده قرار گیرد و تنها شرط آن این است که مسؤولان مربوطه به عنوان بسترسازان این کار زمینه لازم را برای بهره‌گیری متقاضیان فراهم سازند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان‎‌جنوبی با بیان اینکه باید مهارت‌هایی که در استان مورد آموزش قرار داده می‌شود در راستای رسته‌های طرح تکاپو و اولویت‌های استان باشد، یادآور شد: باید سعی شود افرادی بتوانند از تسهیلات موجود استفاده کنند که دارای مهارت باشند. سرفرازی خاطرنشان کرد: اگر امروز از کارآفرینی صحبت می‌کنیم باید ابتدا این نگاه در مدیران و مسؤولانی که می‌خواهند این فضا را ایجاد نمایند وجود داشته باشد.