به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان بیرجند: در جلسه کارگروه بانوان و امور خانواده که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار می گردید حسین دانش رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان بیرجند حضور یافته و از فرماندار معزز و کمیته بانوان شهرستان جهت از کارگاه های مهارتی مراکز دعوت بعمل آوردند تا جهت تحکیم خانواده و بخصوص اشتغال فرزندانشان با دوره های مهارتی و حرف مختلف فنی بیشتر آشنا شوند.