به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیهوک: بمناسبت هفته بازدید همگانی جمعی از والدین کارآموزان مرکز دیهوک از مرکز و کارگاه های آموزشی بازدید نموده و از نزدیک با نحوه آموزش فرزندان خود آشنا شدند.

در این بازدید ابتدا ناصری کارشناس مرکز توضیحات کاملی در خصوص آموزش های فنی و حرفه ای و لزوم آموزش مهارتی به نسل جوان بیان نمود و سپس والدین از مرکز و کارگاه های آموزشی بازدید نموده و مربیان هر کارگاه به توضیح درباره رشته آموزشی مورد نظر پرداختند.