به گزارش روابط عمومی مرکز دیهوک :بمناسبت روز کتاب و کتابخوانی مربیان و کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای از کتابخانه عمومی شهر دیهوک بازدید نمودند آقای ناصری کارشناس این مرکز ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی بر لزوم فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ مطالعه تاکید کرد و همچنین خواستار مشارکت همه کارآموزان و مربیان در این فرهنگ گردید در این بازدید اکثر مربیان و کارآموزان عضو کتابخانه این شهرشدند تا از کتابهای موجود حداکثر استفاده راببرند.