به گزارش روابط عمومی مرکز طبس: اين مراسم که در محل سالن همایش مرکز آموزش فنی وحرفه ای طبس برگزار گرديد از همکار ارجمند مرکز آقای حسن عزیزی که به افتخار بازنشستگي نائل شده اند تقدير و تجليل به عمل آمد.

 

در اين مراسم که با حضور همکاران و رئیس مرکز برگزار شد، حسن کامرانی فرد ضمن تقدير و تشکر از خدمات و زحمات بي شائبه اي که اين عزيز بازنشسته در طول دوران خدمت خود در مرکز داشته اند، در باب منابع انساني و اهميت آن به عنوان سرمايه هاي سازمان ياد نمودند.

در پايان اين مراسم به رسم يادبود لوح تقدير و هدیه ای نيز به اين عزيز اهدا گرديد.