بنابر گزارش روابط عمومی مرکز سرایان: روز شنبه مورخه 11 آذر ماه سال جاری جلسه بصورت وبینار (ویدئو کنفرانس ) بطور هماهنگ اداره کل و مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی برگزار گردید.

 

موضوع جلسه در مورد آموزش سربازان وظیفه که خدمتشان از شش ماه گذشته باشد . شامل تمامی نیروهای مسلح ازقبیل ارتش ، سپاه ،بسیج ،نیروی انتظامی ، مرزداری و .... ابتدای جلسه آقای خوش آیند مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در مورد این تفاهم نامه سخنرانی نمودند و از نکات مهم این تفاهم نامه آموزش حداقل یک مهارت به سربازان تا بعد از پایان خدمت بتوانند شغلی را در راستای همان مهارت ایجاد نمایند. در ادامه نماینده های نیروهای مسلح هرکدام در مورد این تفاهم نامه و تعداد تعهدمراکز آموزش شهرستان ها سخنرانی نمودند و در پایان نیز روسای مراکز نظرهای خودر را بیان نمودند.