به گزارش روابط عمومی مرکز نهبندان : در راستای تحقق اقتصادی ، کارگاه  آموزشی مشبک کار چوب  در روستای چاهداشی در حال برگزاری است.

 

در این دوره که با حضور10نفر از متقاضیان در حال برگزاری است ، مهارت آموزان ، حرفه مشبک کار چوب  را به مدت 173 ساعت که شامل 38 ساعت آموزش نظری ، 135ساعت آموزش عملی می باشد و در طول دوره توانمندیهای بكارگيري چوب ،بكارگيري ابزار مشبك كاري ،انتقال طرح مشبك به چوب ،سوراخ كاري چوب، برش كاري چوب بر اساس طرح، بسته بندي ، برند سازي ، بازاريابي و فروش محصولات و... فرا خواهند گرفت و در پایان با شرکت در آزمون پایان دوره و قبولی موفق به دریافت گواهینامه الکترونیک مهارت خواهند شد.