طی حکمی از سوی دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دکتر عزت اله پوریان به سمت سرپرست حوزه روابط عمومي این سازمان منصوب شد.

 

در این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب اين ابلاغ به سمت سرپرست حوزه روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تعیین مي شويد.

انتظار مي رود باتوجه به اهميت روابط عمومي كارآمد با بهره مندي از ظرفيت هاي سازماني، با نگاه به اسناد بالادستي، منشوركاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به برنامه ريزي و پيگيري برنامه ها و اهداف ذیل اقدام نماييد.

1- ارائه مشاوره های ارتباطی و رسانه ای به رئیس سازمان.

2- احیای هویت سازمان نزد مخاطبان، سازمان ها و نهادهای تصمیم ساز کشور با تکیه بر برجسته نمودن تکالیف قانونی سازمان و حمایت از برنامه های رفع فقر و توسعه اشتغال.

3- توسعه فرهنگ مهارت آموزی در کشور با کاربست همه ابزارهای ارتباطی درون و برون سازمانی در راستای برنامه های کلان سازمان.

4- سازماندهی و نظارت بر کلیه ابزارهای ارتباطی سازمان در ستاد و ادارات تابعه، اعم از رسانه های مکتوب و رسانه های مجازی.

5- بازسازماندهی و اصلاح ساختار روابط عمومی ستاد و ادارات وابسته، در راستای چابک سازی، متناسب با ماموریت ها، اهداف و سیاست های جدید سازمان.

6- ایجاد بانک نخبگان حوزه مدیریت آموزش های مهارتی و طراحی نظام ارتباطی موثر با آنان.

7- پایش فضای رسانه ای و مجازی در ارتباط با محتواها و رویدادها در حوزه مهارت آموزی.

8- پیشنهاد، طراحی و برگزاری رویدادهای سازمانی برای بهبود روابط و حس تعلق سازمانی.

اميدوارم با توكل به خداوند متعال درانجام وظايف محوله، گام هاي مؤثري در راستاي اجراي برنامه هاي دولت تدبير و اميد، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تحقق برنامه هاي سازمان برداريد.

                                                                                                  سلیمان پاک سرشت