مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی شهرستان خوسف،گفت:در زمینه آموزش صنایع دستی همکاران آموزش فنی و حرفه ای در این شهرستان نیازسنجی کنند تا علاوه بر اقدامات درحال انجام، آموزش های لازم در این خصوص صورت پذیرد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  حسین خوش آیند، مدیرکل فنی حرفه ای خراسان جنوبی در چهارمین جلسه شورای هماهنگی ادارات زیر مجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که با حضور مدیران استانی در شهرستان خوسف برگزار شد، ضمن تقدیر از عملکرد ادارات زیرمجموعه وزارت تعاون،اظهارکرد:مصوبات این جلسه به استان منعکس خواهد شد و  با توجه به گزارشات فرماندار دستگاه های متولی درخصوص اشتغال پایدار با اولویت و جدیت موضوع را پبگیری کنند.

 وی با تببین این موضوع که خدمات دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از تولد با مشاوره ژنتیک بهزیستی آغاز می شود، افزود:خدمات آموزشی، بیمه ای، مالی و.. در مجموعه این وزارت خانه است که تمام مجموعه ها سعی بر مرتفع نمودن نیازهای اولیه و اساسی مردم دارند.

 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با اشاره به این که سرمایه گذاری های خوبی در شهرستان خوسف صورت گرفته است،تصریح کرد: باید ضمن استفاده از این ظرفیت از نیروی انسانی بومی استفاده کرد که در بحث آموزش این نیروها آموزش فنی حرفه ای با اولویت اقدام خواهد کرد.

 خوشایند با بیان این که با توجه به ترانزیتی بودن شهرستان خوسف سرمایه گذاران راحت تر به این شهرستان جذب می شوند،خاطرنشان کرد: این شهرستان در این زمینه به صورت بسیار موثر اقدام نموده است که پایین تر بودن نرخ بیکاری شهرستان گواه این مدعا است.

 وی همچنین به ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی اشاره و یادآور شد:در بحث صنایع دستی هر نوع آموزشی که لازم باشد همکاران آموزش فنی حرفه ای شهرستان نیاز سنجی کنند تا علاوه بر دوره هایی که هم اکنون درحال اجراست اقدامات لازم انجام شود.

 اشرفی مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی نیز در این جلسه عنوان کرد:این جلسات در سطوح استانی و بالاتر تشکیل می شود و هدف آن است که مشکلات فی مابین ادارات زیرمجموعه برطرف شود و اگر مشکلاتی با ادارات خارج از وزارت داشته باشیم در جلسات بعدی دعوت می شوند تا اقدام لازم در این خصوص انجام پذیرد.  وی افزود: هدف ما ارائه خدمت به موقع است و باید مشکلات را در درون حل کنیم تا سهولت خدمت به مردم فراهم شود و این سهولت خدمت رضایت حداکثری را به دنبال دارد.