مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از ارائه آموزش های فنی و حرفه ای استان به 560 نفر در محیط های واقعی کار خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی،حسین خوش آیند مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در کمیته تخصصی اشتغال استان با بیان این که یکی از برنامه های اشتغال فراگیر مهارت آموزی در محیط واقعی کار است، اظهار کرد: در مجموع 560 نفر در قالب این طرح باید سامان دهی شوند.

وی با اشاره به این که خوشبختانه تا کنون 545 نفر معادل 97درصد از تعهد ما در طرح مذکور محقق شده است،تصریح کرد: از مجموع 545 نفر تعداد 435 نفر مرد و 110 نفر زن هستند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ضمن اشاره به این که میانگین سنی افراد شرکت کننده در طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار 15 تا 23 سال است،یادآور شد: تا پایان این هفته تمام سهمیه خراسان جنوبی در این طرح محقق خواهد شد.

خوش آیند با بیان این که استان خراسان جنوبی در سطح کشور رتبه برتر را در قالب این طرح کسب کرده است،یادآورشد: یکی از مهمترین وظایف کارگروه اشتغال، شناسایی اولویت ها و امکانات آموزش فنی و حرفه ای و همچنین تلاش در جهت رفع آن ها است.  در ادامه خوش آیند مصوبات کمیته راهبری آموزش های مهارتی را عنوان و گفت : در این کمیته 5 مصوبه از جمله تامین اعتبارات تجهیزاتی و تعمیراتی کارگاههای آموزشی، بهره مندی کارآموختگان فنی و حرفه ای از تسهیلات، اختصاص زمین به آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای و برنامه ریزی جهت تشکیل کمیته های کارشناسی جهت هدایت آموزش های مهارتی در راستای طرح تکاپو مصوب گردیده است. در ادامه ضمن بحث و تبادل نظر کلیه موارد مصوب و در خصوص این موارد مقرر شد مصوبات کارگروه جهت تصوب نهایی و ابلاغ در کارگروه برنامه ریزی و توسعه استان  مطرح گردد.

خوش آیند در پایان با اشاره به این که ساخت مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان قاین هنوز به دلیل تخصیص کم منابع به سرانجام نرسیده است،متذکر شد: برای این مرکز 400 میلیون تومان اعتبار نیازمند بودیم که تنها 100 میلیون تومان در قالب اوراق اختصاص یافته است.