برای نخستین بار کارگاه آموزشی – توجیهی تحت عنوان آموزش دهیار محیط زیست به صورت پایلوت برای دهیاران بخش شاسکوه با حضور بخشدار شاسکوه ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه ، رئیس مرکز آموزش  فنی و حرفه ای زیرکوه و دهیاران روستاههای بخش شاسکوه در محل بخشداری شاسکوه برگزار شد.

 

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان زیرکوه در کارگاه آموزشی وتوجیهی آموزشی دهیار محیط زیست که برای نخستین بار به صورت پایلوت برای دهیاران بخش شاسکوه  برگزار شد با بیان اینکه در کشور دو نوع آموزش رسمی و غیر رسمی وجود دارد اظهار داشت: آموزش رسمی مربوط به آموزش و پرورش و آموزش غیر رسمی مربوط به آموزش  فنی و حرفه ای است . قاسم اسماعیلی ادامه داد: آموزش‌های فنی وحرفه‌ای در شهرستان مرزی زیرکوه گسترش می‌یابد

وی بیان داشت: اگر قرار باشد هر دستگاهی در کشور آموزش غیر رسمی انجام دهد ، باید از سوی آموزش فنی و حرفه‌ای آموزش بدهد و در این راستا آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زیرکوه همکاری و تعامل خوبی با نهادها ، سازمانها و ادارات دارد و سعی شده دوره های مختلف آموزشی برای همه دستگاهها به صورت تفاهمی طبق استاندارد آموزش فنی و حرفه ای و از کانال آموزش فنی و حرفه ای برگزار شود . 

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زیرکوه گفت: در این راستا با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرار شد که یک دوره دهیار محیط زیست برای دهیاران و دلسوزان محیط زیست روستایی برگزار کنیم چرا که همه ما برای ادامه حیات نیازمند محیط زیست سالم و پاک در محیط روستایی و محل سکونت هستیم.

اسماعیلی با بیان اینکه اولویت اصلی ما حفظ محیط زیست در محیط روستایی بوده و این موضوع در دهه های اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته است ، گفت: یک کادر محیط زیست مستقر در شهرستان به تنهایی نمی توانند بدون آموزش و مشارکت مردم در بحث محیط زیست کار کنند.

رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان زیرکوه  افزود: مردم باید در این موضوع آموزش ببیند و دخیل شوند و اگر قرار باشد مردم پای کار نباشند ، قطعا بازدارندگی محیط زیست موثر نخواهد بود چرا که مردم باید به این درجه برسند که محیط زیست مسئله ای است که باید برای آن ارزش قائل شوند.

وی با بیان اینکه تصمیم بر این شده که دوره آموزشی کوتاه مدت دهیار محیط زیست را برای دهیاران سطح بخش شاسکوه برگزار کنیم، خاطرنشان کرد: ما در بحث دهیار محیط زیست قرار است در هر روستایی یک نفر را به عنوان دلسوز و رابط آموزش بدهیم که اطلاعات محیط زیستی را از فرا بگیرد و این آموزشها را به صورت چهره به مردم منتقل کند تا کم کم مردم به اهمیت این موضوع پی ببرند . 

اسماعیلی با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست در شرایط کنونی گفت: آموزش مباحث محیط زیستی به صورت شرعی وقانونی در جهت حفظ محیط زیست یک وظیفه است و باید مورد توجه قرار گیرد چرا که تغییرات اقلیمی کنونی حاکم بر کشور و خشکسالی های پی در پی باعث وارد شدن خسارات به محیط زیست کشور شده و اگر ما به این خسارات اضافه کنیم و لطمه بزنیم دیگر جایی برای سکونت نخواهد بود . 

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زیرکوه   برداشت بی رویه آب از سفره های زیر زمینی و ندانستن از این موضوع که چقدر آب مانده است ، استفاده از سموم غیر متعارف و زیاد و عدم آگاهی از مضرات آن و همچنین صنعتی شدن و وارد شدن آن به محیط روستایی را از جمله موارد مربوط به خسارات ناشی از بی توجهی به محیط زیست برشمرد و گفت: لازم است که به این موضوعات توجه بیشتری صورت گیرد..