طی حکمی از سوی دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سعید امانی به سمت مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان منصوب شد.

در این حکم آمده است:

امروزه نقش وجایگاه منابع انسانی در هرسازمانی کاملاً برجسته ومهم می باشد و اهمیت عنصرانسانی تا بدانجاست که به عنوان عالیترین مولفه ومزیت رقابتی سازمان­ها شناخته شده است.بدیهی است توجه جدی به منابع وسرمایه انسانی در توانمندسازی سازمان در امر پاسخگویی به نیازهای محیط وجامعه بسیار موثر خواهد بود.

برادرگرامی،جناب آقاي سعید امانی

سلام عليكم

نظر به مراتب تعهد، توانمندی وتجارب جنابعالی، بنا به پیشنهاد معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع سازمان به موجب این حکم به سمت مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان منصوب می شوید.

سازماندهی و توانمندسازی منابع انسانی متناسب با ساختار و ماموریت های سازمان،ارتقاء سطح دانش، مهارت وکارآمدی کارکنان، ایجاد انضباط اداری، نظام­مند نمودن وظایف حوزه مدیریتی، قانون­گرایی، شفافیت در اجرای مقررات، اشاعه فرهنگ مسئولیت­پذیری،استانداردسازی فرایندهای اداری و پشتیبانی با رویکرد خدمات­رسانی متناسب با منزلت همکاران، استفاده از ظرفیت­های قانونی و قابلیت­های سازمانی در راستای ارتقاء سطح کیفی واثربخشی کارکنان از جمله مواردی است که انتظار می رود از طریق برنامه­ریزی مناسب واستفاده حداکثری از ظرفیت­های انسانی در دسترسی نسبت به تحقق آنها با رعایت اصول قانون­مداری واعتدالگرایی تلاش وکوشش نمائید.

توفیق روزافزون جنابعالی را در پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی ومنشور اخلاقی دولت تدبیر وامید درانجام وظایف محوله در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی از خداوند منان مسئلت دارم.