معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در نشست خبري اعلام كرد:110نفر از مربیان حق التدريس باقی مانده  اين سازمان به دانشگاه فنی و حرفه ای منتقل می شوند.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، دكتر سليمان پاك سرشت در خصوص تعيين تكليف مربيان حق التدريس باقي مانده اين سازمان گفت: در مرحله آخر فقط 294 مربي باقي مانده اند كه با مذاكرات صورت گرفته 110 نفر از اين مربيان با مدرك كارشناسي و بالاتر جذب دانشگاه فني و حرفه اي خواهند شد.

وي تصريح كرد: براي تبديل وضعيت مربيان حق التدريس باقي مانده در چندين نوبت از طريق جلسات شوراي معاونين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تلاش شده تا از ظرفيت ساير دستگاه ها از جمله سازمان بهزيستي، اداره روابط كار و دانشگاه فني و حرفه اي كمك گرفته شود.

 معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خاتمه افزود: سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براي رفع مشكل باقي مانده مربيان تمام تلاش خود را مي كند.