به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای بیرجند چهارمین کنگره ملی آموزشهای عالی مهارت فناوری و اشتغال به همت دانشگاه علمی کاربردی در محل تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این همایش که 24 و 25 بهمن ماه با حضور وزیر علوم, رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و جمعی از اساتید, محققان و پژوهشگران برگزار گردید; 268مقاله توسط محققان از سراسر کشور ارسال که از این تعداد 73 مقاله بعد از داوری مورد پذیرش قرار گرفت. شایان ذکر است از استان خراسان جنوبی یک مقاله از مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای بیرجند پذیرش و در این همایش ارائه گردید. اسلامی پژوهشگر مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای بیرجند در این خصوص گفت: این مقاله با عنوان کاربرد مدیریت کیفیت در آموزشهای مهارتی با تاکید بر مراکز آموزش علمی کاربردی در این همایش ارائه گردیده است. وی در خصوص اهمیت موضوع عنوان کرد:

مدیریت کیفیت به صورت رو به تزایدی در سازمان های صنعتی ، خدماتی وآموزشی مورد استفاده قرار می گیرد.آنچه امروزه مهم است کیفیت، تنوع و پاسخگویی به ذائقه متنوع مصرف کنندگان است و نظام سازمانی سنتی توان هدایت و حرکت در این راستا را ندارد. وی افزود اصول مدیریت کیفیت فراگیر می توانند به موسسات آموزشی کمک کنند تا افراد را به صورت بهتری برای دنیای متحول تربیت کنند. پژوهشگر بیرجندی افزود: با توجه به تحولات جهانی، می توان در مراکز آموزشی، فرآیند های آموزشی را بازشناسی، تعریف و سازماندهی کرد؛ به صورتی که متقاضیان آموزش با فرصت های بیشتر برای استقلال، مشارکت در تصمیم گیری خلاق و تعهد به اهداف نظام آموزشی و دروس گام بردارند. اسلامی در پایان گفت: نتیجه این کنگره طی بیانیه ای شامل 12 بند جمع بندی اعلام گردید, که ایجاد نظام ملی تضمین کیفیت بعنوان نتیجه حاصل از این پژوهش در بیانیه پایانی لحاظ شد..