قرارداد همکاری مشترک بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دولت ژاپن درباره اعطای کمک بلاعوض به ایران به منظور تجهیز کارگاه های آموزشی فنی و حرفه ای منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نقل از خبرگزاری ایرنا، در نشستی که در سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد، قرارداد دو پروژه تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای(GGP) استان های هرمزگان و خراسان جنوبی با سفارت ژاپن در ایران با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سفیر ژاپن امضا شد.
طبق قرارداد مذکور تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای برای افراد نیازمند در دو استان هرمزگان و خراسان جنوبی در سال مالی جاری ژاپن مورد موافقت قرار گرفته است.
براساس این قرارداد مبلغ 71 هزار و 488یورو اعتبار برای تجهیز کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان و مبلغ 67 هزار و 65 یورو اعتبار برای تجهیز کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی تخصیص یافت.

تجهیز کارگاه های لوازم خانگی، کامپیوتر و خیاطی در استان خراسان جنوبی و کارگاه های برق ساختمان، برق صنعتی و جوشکاری در استان هرمزگان از جمله مفاد قرارداد مذکور است.