اعضا تشکل های کارگری و کارفرمایی خراسان جنوبی در آغاز سال 97 با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای جلسه میرآبی رییس خانه کارگر استان ضمن تبریک سال نو و تشکر از خدمات ارائه شده توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای به تشکل های کارگری و کارفرمایی گفت: آموزشهای فنی و حرفه ای نقش اساسی در توسعه مهارتهای کارگران دارد و باعث  پایداری مشاغل کارگران می گردد. در ادامه رزقی دبیر کانون کارآفرینان استان ضمن تشکر از فعالیت های صورت گرفته توسط آموزش فنی و حرفه ای در استان گفت:  آموزش نیروی انسانی در بهبود کیفیت کالا و خدمات نقش اساسی دارد و لذا آموزش فنی و حرفه ای نقش اساسی در تحقق شعار سال دارد و در صورت ارائه آموزشهای  مناسب و با کیفیت شاهد بهبود وضعیت اشتغال، تولید داخلی و رونق اقتصادی خواهیم بود.

در پایان حسین خوش آیند ضمن تبریک سال جدید با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری " کارگران ستون فقرات جامعه هستند" گفت: این بهترین تعبیری است که من در مورد کارگران و نقش مهم آنان در جامعه شنیده ام و تمام توان خود را برای ایجاد اشتغال و پایداری فرصت های شغلی کارگران صرف می کنیم. وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی گفت: در سال گذشته  3 میلیون و 638 هزار و 163 نفر ساعت آموزش مهارتی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار گردیده است. خوش آیند با اشاره به دوره های برگزار شده برای شاغلین در صنایع و صنوف نیز گفت حدود 90 هزار نفر ساعت آموزش مهارتی به منظور ارتقا مهارت شغلی کارگران واحد های صنفی و صنعتی برگزار گردیده است. در پایان خوش آیند از طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار بعنوان طرحی موفق و خوب برای ایجاد اشتغال و آموزش جوانان نام برد و گفت: در سال 96 بیش از 680 نفر در قالب این طرح در کارگاههای موجود آموزشهای مهارتی را فرا گرفتند .