مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان جنوبی گفت: در یکسال گذشتهیک هزار و 819 دوره  آموزش های مهارتی توسط آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد برای کارآموزان استان  برگزار شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی؛حسین خوش آیند، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اين استان در تشریح این خبر اظهار داشت: این دوره ها در بخش های مختلف خدمات، صنعت، کشاورزی و فرهنگ و هنر اجرا شده که اکثریت این دوره ها در بخش خدمات به تعداد 7344نفر- دوره، بخش صنعت  441نفر- دوره و فرهنگ و هنر 471 نفر - دوره و مابقی در بخش کشاورزی بوده است.

وی از مهارت آموزی 8 هزار و 256 نفر در مؤسسات کارآموزی آزاد استان خبر داد که با احتساب میزان ساعت آموزشی فراگیران، در مجموع یک میلیون و 583 هزار و 868 نفر ساعت آموزش بوده که شامل یک میلیون و 312 هزار و 387 نفر ساعت برای خواهران و 267 هزارو 287  نفر ساعت ویژه برادران و 4 هزار و 194 نفر-ساعت آموزش مجازی بوده است.

خوش آیند یادآور شد: درآموزشگاه های آزاد فني و حرفه اي دوره های مختلفی از جمله در رشته های کامپیوتر، خیاطی، آرایش و پیرایش، آشپزی، برق، صنایع دستی آموزش داده می شود که بیشترین فراوانی آن در رشته مراقبت زیبایی با 511 هزار و 914 نفر- ساعت و پس از آن فناوری اطلاعات  با 236 هزار و 481 نفر- ساعت آموزش است.

وی آموزشگاه های فعال استان را در این مدت 150 آموزشگاه اعلام کرد و افزود: در حال حاضر در 25 رشته و 137 حرفه آموزشی، آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مجوز فعالیت در ارائه آموزش های مهارتی به مردم دارند.

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: برای نظارت بر عملکرد آموزشگاه های تحت پوشش، بازرسی از آنها توسط بازرسین مربوطه صورت می گیرد که درطی این مدت 300 مورد بازرسی از آموزشگاه های سراسر استان انجام شده است.

خوش آیند با اشاره به عملکرد رو به رشد آموزشگاه های آزاد خراسان جنوبی در سال 96خاطرنشان کرد: تعداد آموزشگاه های فعال درسال 96 نسبت به سال 95 با 10 درصد افزایش از 137 به 150 آموزشگاه افزایش یافت همچنین تعداد کارآموزان با رشد 12 درصدی از 377 هزار و 370 نفر به  8 هزار و 256  نفر  افزايش یافت و نیز تعداد دوره های آموزشی با 19 درصد افزایش از هزار و 526 به هزار و 819  دوره در 137 حرفه  آموزشی رسید.