مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی گفت: براساس آمار ثبت شده در پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 1396 در بخش آموزش روستایی و عشایری654 هزار و 911  نفر ساعت آموزش مهارتی در استان اجرا شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان جنوبی، خوش آیند، مديركل آموزش فني وحرفه اي اين استان گفت: آموزش روستایی و عشایری براساس نیازسنجی برای تعیین نیازهای آموزشی و اولویت بندی این نیازها به منظور هدفمندکردن آموزش مهارتی و بهره مندی هر چه بیشتر آنان از فرصت های آموزش فنی وحرفه ای برنامه ریزی شد.

خوش آیند افزود: آموزش فنی وحرفه ای برای متقاضیان شغل و یا ارتقای شغل به ویژه کارآفرینی درمناطق روستایی وعشایری دربخش های کشاورزی، صنایع دستی وگردشگری با اولویت استفاده ازخدمات نوین و مشارکت در فعالیت ها و بهبود تولیدات ارایه شد.

وی گفت: این آموزشها در راستای توسعه و ارتقاي توانمندی مهارتی و تولیدی خانوار های روستایی و عشایری با هدف افزایش توان مهارتی این بخش از جامعه مولد اجرا شد. مديركل آموزش فني وحرفه اي استان خراسان جنوبی تصریح کرد: با فراگیری آموزش های مهارتی امکان دسترسی به فرصت های شغلی مناسب و همچنین بالا بردن بهره وری در تولیدات عشایر بوجود می آید.

خوش آیند عنوان کرد: جوانان این مناطق با فراگیری آموزش مهارتی فرصت بیشتری برای ورود به بازار کار و یافتن کار مورد علاقه و متناسب با مهارت های آموخته شده دارند.وي خاطرنشان کرد: مهارت آموختگان پس از قبولی در آزمون گواهینامه مهارتی بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی وحرفه ای كشور دریافت کردند.

خوش آیند در پایان با اشاره به عملکرد سال 96 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در حوزه آموزش روستایی گفت : در سال گذشته 654911 نفر ساعت آموزش در99حرفه آموزشی از جمله قالیباف تابلویی، نازکدوز زنانه، کارآفرینی، چادرشب باف، رایانه کار icdl، تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی،پرورش دهنده زنبور عسل،پرورش قارچ صدفی و... برای روستاییان در 92 روستا برگزار گردید، و در مجموع 3 هزار و 715 نفر از این آموزشها بهره مند گردیدند که از این تعداد 840 نفر مرد و 2 هزار و 875 نفر زن می باشند.