معاون آموزش و پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از اجرای دوره روش های نوین تدریس ویژه کاکنان نیروهای مسلح که بعنوان مربی با سازمان همکاری می نمایند، برای اولین بار در کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، حق پرست گفت: با هماهنگی بعمل آمده با مرکز تربیت مربی و جهت آشنایی کارکنان پایور نیروهای مسلح  با فنون روش تدریس نوین، دوره پداگوژی ویژه این افراد در سالن کنفرانس این اداره کل برگزار شد.

وی افزود : هدف از برگزاری این دوره ارتقاء توانمندیهای آندسته از کارکنان نیرو های مسلح که برای تسهیل و تسریع  روند آموزشی کارکنان وظیفه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای همکاری می نمایند می باشد.  حق پرست ادامه داد: طول این دوره بمدت 30 ساعت در یک هفته  بوده و کلاسهای آن در دو شیفت صبح و عصر با حضور 18 نفر از کارکنان پایور  برگزار می شود. گفتنی است در گذشته مربیان جهت گذراندن این دوره به مرکز تربیت مربی کرج اعزام می شدند که با هماهنگیهای بعمل آمده و با استفاده از مربیان توانمند این اداره کل، اکنون این دوره در مرکز استان برگزار می گردد.  همچنین ارزشیابی پایان دوره با همکاری دپارتمان سنجش و ارزیابی مرکز تربیت مربی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در پایان دوره صورت می گیرد.

معاون آموزش و پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  همچنین اظهار داشت: این دوره های آموزشی به صورت کاملاً تعاملی و در قالب کاربرگ های مختلف انجام گرفته است . حق پرست در پایان یادآور شد : شایستگی پداگوژی به عنوان یکی از شایستگی های تخصصی مربیان در استانداردهای روز دنیا مورد استفاده قرار می گیرد بدین مفهوم که مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ضمن تسلط بر حوزه تخصصی – فنی ، بایستی روشهای انتقال و تسهیل گری در این آموزشها را نیز به خوبی بدانند و پیاده کنند.

شایان ذکر است در این پودمان آموزشی ، 5 فرآیند نیازسنجی ، طراحی ، تدوین ، اجرا و ارزشیابی آموزشی در قالب 8 موضوع و سرفصل آموزشی پوشش داده شد که عبارتند از:

-          کلیات و تعاریف پداگوژی و آموزشهای فنی و حرفه ای

-           نیازسنجی آموزشی

-           طراحی و تدوین برنامه درسی

-            طرح درس

-           روشهای تدریس

-            فناوری آموزشی

-            اجرای آموزش

-            ارزشیابی مهارت