کریمی مشاور و مسول هماهنگی امور مشمولین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به منظور نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی در بکارگیری کارکنان وظیفه در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای حاضر و از روند امور بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کریمی در این بازدید ضمن تاکید بر مهارت آموزی کارکنان وظیفه گفت: اجرای این طرح برای سربازانی که بصورت امریه می باشند نیز مفید است. کریمی افزود در سال جاری با تشکیل قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه در ستاد کل نیروهای مسلح، برنامه‌ ریزی‌های لازم برای تحقق این امر مهم صورت گرفته است وی ادامه داد: همچنین در اجرای طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه مقرر شد برای کارکنان وظیفه‌ای که قبل از اعزام به خدمت وظیفه دارای یک تخصص فنی خاص بوده‌اند و یا در مدت خدمت سربازی با بکارگیری تخصصی در نیروهای مسلح عملاً مهارت لازم را در فعالیت مربوطه کسب کرده‌اند و در عین حال فاقد گواهی‌نامه تخصصی می‌باشند، گواهی‌نامه رسمی صادر شود. در ادامه خوش آیند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان به فرایند پذیرش سربازان از طریق امریه در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اشاره نمود و حضور سربازان را فرصتی مغتنم برای توسعه مهارت آموزی دانست.