به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، مسؤولین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و شرکت گاز استان در جلسه ویدئو کنفرانسی که بمنظور بررسی روند اجرای تفاهم نامه ملی بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای و شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، شرکت کردند.

در این جلسه که با هدف کیفیت بخشی به اجرای طرحهای مرتبط با گازرسانی، آموزش و توانمندسازی کارکنان پیمانکاریها و مجموعه افرادی که با شرکت گاز استان همکاری دارند برگزار شد، استانداردهای آموزشی لازم، فضا و امکانات آموزشی مورد نیاز برای اجرای دوره های مهارتی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین فضای آموزشی لازم برای شروع دوره ها تعیین و مقرر شد به محض آماده سازی کارگاههای آموزشی فنی و حرفه ای، تجهیز این کارگاهها توسط شرکت گاز استان صورت پذیرد.