امام جمعه سربیشه با بیان اینکه مهارت آموزی می تواند از مهاجرت روستاییان جلوگیری کند، گفت: برای افزایش اشتغال در کشور باید به بحث مهارت آموزی توجه ویژه ای داشته باشیم.

به گزارش ستاد خبری هفته ملی مهارت خراسان جنوبی، حجت الاسلام علی اکبر سنجری به خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: یکی از راهکارهای مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به بحث حرفه آموزی و یا مهارت آموزی است.

وی با بیان اینکه یکی از رسالت های فنی و حرفه ای توجه و پرداختن به بحث مهارت آموزی است، گفت: افراد با آموختن یک حرفه و یا مهارت در فنی و حرفه ای می توانند به کشور و ملت ایران خدمت کنند.

امام جمعه سربیشه با تاکید بر اینکه برای پیگیری کردن بحث اشتغال باید ابتدا به بحث مهارت آموزی توجه ویژه ای داشته باشیم، افزود: مهارت آموزی یک رویکرد خوب و مناسب است و امیدواریم جوانان بیش از گذشته از بحث مهارت آموزی استقبال داشته باشند.

حجت الاسلام سنجری با اشاره به نقش فنی و حرفه ای در توسعه روستاها گفت: اگر زیرساخت های مورد نیاز در روستاها موجود باشد بخش فنی و حرفه ای می تواند نقش موثری را در توسعه روستاها ایفا کند.

وی در ادامه بیان داشت: یکی از خواسته های مسئولین توسعه روستاها است و برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها باید بر روی مسئله مهارت آموزی روستاییان توجه ویژه ای داشته باشیم و خدمات آموزشی را به مناطق روستایی ببریم.

امام جمعه سربیشه با توجه به تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای در اقتصاد کشور و توسعه کسب و کار اظهار کرد: امروز برخی از اجناس با قیمت پایین تر از کشورهای دیگر وارد می شوند درحالیکه بخش فنی و حرفه ای توانسته است با پرداختن به موضوع مهارت آموزی در جهت افزایش تولیدات داخلی حرکت کند.

حجت الاسلام سنجری در پایان بیان داشت: یک کارآفرین بدون داشتن سواد و گذراندن آموزش های لازم نمی تواند موفق باشد که این مهم باید موردتوجه همه جوانان قرار بگیرد.